Dagelijks leven in het oude Rome

1. Inleiding

2. Het schouwtoneel: de stad, haar gevaren en haar ongemakken

A. De afstanden

B. De lawaaioverlast

C. Nachtelijke gevaren

D. Woningnood, en de aan het leven in een insula inherente gevaren

Intermezzo 1. Ondanks alles: de lokroep van de Eeuwige Stad

E. De drukte in Rome overdag

F. "Adressen" in Rome

G. Verzending van briefwisseling

3. Dagelijkse bezigheden, gewoonten en gebruiken in Rome

A. De rijken

B. De jacht op de cena (avondmaal)

Intermezzo 2. Spijzen en drank tijdens een cena

C. Dag-dagelijkse pleisterplaatsen

D. Schoolgaan

E. Schrijfmateriaal en boekwezen

F. Slaven en meesters

G. Toilet en opsmuk

H. Magie, bijgeloof, vervloekingen en verwensingen

I. Reizen

J. Geneeskunde

K. De levensloop

L. Dood, begrafenis en hiernamaals

4. Ontspanning in het oude Rome

A. Romeinse spelletjes

B. De spelen in het amfitheater

C. De wedrennen in de Circus

D. Het theater

E. De thermen

Intermezzo 3a. De thermen van Diocletianus

Intermezzo 3b. De aquaducten van Rome

5. Romeinse spot